Om museet

Museet är inrymt i den gamla sockenstugan från 1890-talet. Byggnaden uppfördes efter slöjdaren P A Edmans ritningar och lär vara en av länets bäst bevarade sockenstugor. Under de första 50 åren fungerade byggnaden som sammanträdeslokal för olika möten, kommunalhus, skola, lärarbostad och skolhem. Här anordnades också bröllop och andra typer av kalas.

Sockenstugan, Vilhelmina museum
Sockenstugan. Foto: Laila Eliasson

I samband med folkskolans 100-års jubileum 1942 insamlade den dåvarande hembygdsföreningen ihop ett stort antal gamla bruks-föremål och fornfynd ute i kommunen till en utställning man lät kalla ”Forntid – Nutid – Framtid”. De många värdefulla föremålen kom sedan att utgöra grundplåten till ett permanent museum i sockenstugan, vilket invigdes sommaren 1943. Utställningarna som nu visas presenterar bygdens historia från forntid till nutid och speglar framför allt självhushållets tid bland nybyggare och samer.

Museets samlingar

Bland de många förhistoriska föremålen kan nämnas en nästan 2000 år gammal träskida samt glaspärlor från 700-talet. I museets magasin och arkiv finns även många värdefulla dokument, fotografier och föremål som vi nu försöker presentera och tillgängliggöra på vår hemsida. Är du intresserad av att titta närmare i våra samlingar eller forska bland våra gamla dokument är du välkommen att besöka oss. Vårt kontor inryms på bottenplan i tingshuset, mitt i centrum.

Museet ansvarar dessutom för: