Arrangemangskalender 2016
7 juni-21 augusti
Museet öppet alla dagar i veckan utom midsommarhelgen

Museets öppettider
Sockenstugan
 
Museet är öppet alla
dagar i veckan mellan
1 juni - 31 augusti
Övrig tid kan
visning bokas på -
tel. 0940 - 14497.