Utställningar

Jordbruk, jakt- och fiske
Här finns många av de redskap utställda som nybyggarna använde vid jakt, i jordbruket och i skogsarbetet. I rummet finns även samiska föremål, till exempel en ackja och en samisk barnvagga.

Husbehovsslöjd
Under nybyggarepoken tillverkades det mesta för hand hemma på gården. I det här rummet kan du se olika exempel på husbehovsslöjd.

Kyrkstadsrummet
Kyrkan hade en stor betydelse för Vilhelminas tillkomst. Kring Vilhelminas första kyrka, uppförd i slutet av 1700-talet, byggde bönder upp stugor för att kunna övernatta vid kyrkhelgerna. Från denna äldsta kyrka finns bland annat en skampall och en kyrkklocka utställda. Den nya kyrkan invigdes 1846 och i samband med det flyttades kyrkstaden till dess nuvarande plats. På museet finns en modell som illustrerar detta.

Forntiden
De rika fynden av pilspetsar, skrapor och avslag från älvar och sjöar i Vilhelmina vittnar om att området tidigt befolkades. En 10 000 år gammal kokgrop vid Vojmsjön är Västerbottens hittills äldsta förhistoriska fynd. I museet finns många arkeologiska föremål utställda från sten- och bronsålder. Från järnåldern finns exempelvis ett vackert importerat halsband gjort av glaspärlor och en nästan 2000 år gammal träskida.

Mat
Nybyggarhushållen var i stort sett självförsörjande. En stor del av hushållsarbetet kretsade kring mjölkhantering, bakning samt konservering av mat inför vintern. På väggen hänger bland annat vackra ostformar tillverkade av rot samt en gompatunna. Gompa är en vitaminrik rätt som förr höll bristsjukdomar borta under vintern.

Hem
I ett nybyggarhem var köket den naturliga samlingsplatsen. Här åt man, sov, lekte och slöjdade. När skymningen föll sjöngs och spelades det samt berättades historier om skrömt och annat som man hört och sett. I en sängkorg kunde fattiga och arbetsoförmögna så kallade rotehjon bli tvingade att tillbringa sina sista levnadsdagar.