Besök även...

Sevärdheter
Norgefarargården
Ricklundgården
Fatmomakke kyrkstad


Andra museum
Skogsmuseet
Västerbottens museum
Skellefteå museum
Ájtte - Fjäll- och samemuseum i Jokkmokk


Släktforskning
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
SVAR - Riksarkivet
DAUM - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
Bernhard Nordh-sällskapet

Övriga länkar
Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Folkbiblioteket i Vilhelmina
Vilhelmina kommun