Arne Lindbergs levnadsberättelser

Arne Lindberg som trafikplatsföreståndare vid Österås station, 1958. © Vilhelmina kommun

Arne Lindberg växte upp i kvarteret Vängåvan på 1920-talet. På äldre dagar har han skrivit ned minnen från sitt barndoms Vilhelmina och de originella personer som då satte färg på vardagen. Som nioåring hamnade han som getare hos en familj i en by utanför tätorten, vilket gav honom inblick i dåtidens bönders levnadsvillkor. Han har även skildrat sina upplevelser från krigsåren 1940-1944.

Museet har tillsammans med Medborgarskolan utarbetat nedanstående häfte med Arnes egna berättelser.

Häftet finns även att köpa för 50 kronor. Kontakta museet.

 
Ladda ner DjVu-plugin
För att titta på Arnes inskannade häfte måste du ladda ner ett insticksprogram som kan visa bilder i DjVu-format
Ladda ner Djvu-plugin»