Links

Tourist attractions
Norgefarargården
Ricklundgården
Fatmomakke kyrkstad


Other museums
Skogsmuseet
Västerbottens museum
Skellefteå museum
Ájtte - Fjäll- och samemuseum i Jokkmokk


Genealogy
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
SVAR - Riksarkivet
DAUM - Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå
Bernhard Nordh-sällskapet

Links
Vilhelmina kommuns fotoarkiv
Public Library of Vilhelmina
Vilhelmina kommun