« tillbaka till arkivet

Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens län

Johan Wilhelm Zetterstedt levde mellan 1785-1874. Han var professor i botanik i Lund men var dessutom mycket intresserad av insekter. Faktum är att han räknas som en av sin tids främsta entomologer. Under sin forskningsresa genom Umeå lappmarker år 1832 gjorde han noggranna beskrivningar av såväl fåglar, insekter, växter och miljöer. Hans intryck av folklivet och bebyggelsen i de västerbottniska byarna skildrade han med stort intresse och en enorm detaljrikedom. Här har vi valt att presentera de avsnitt i boken där han redogjort för sina upplevelser i olika byar kring Vilhelmina och Åsele.

Johan Wilhelm Zetterstedt

Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens län