« tillbaka till arkivet

Samuel Reinhold Grönlund

Handlare Samuel R. Grönlund. Foto: Olof Ericsson, Lycksele.
Handlare Samuel Reinhold Grönlund. Foto: Olof Ericsson, Lycksele.
Från J.O. Hellgrens album.

 

Samuel Reinhold föddes 1818 i Vilhelmina (då benämnt Volgsjö). Han var son till kyrkoherde Per Olof Grönlund, känd för bland annat sitt arbete med den samiska psalmboken som kom ut 1849.

I unga år reste Samuel till Uppsala för att studera vid universitetet men tröttnade så småningom på studierna och åkte hem till Vilhelmina igen. Där inrättade han en handelsbod i prästgården men fick svårt att sälja sina varor då folket i bygden ogärna gick till prästgården i så profana ärenden som att handla. Han blev därför tvungen att inrätta en handelsbod i kyrkstaden, där redan Kristoffer Salomonsson från Dalasjö etablerat en affär. De båda handelsmännen kom överens om att Samuel skulle bedriva handelsverksamhet i de västra delarna av socknen medan Kristoffer fick monopol på socknens östra delar. De dröjde inte länge förrän de båda fick konkurrens av andra personer som öppnade handelsbodar ute i byarna och i kyrkstaden.

I mars 1842 gifte sig Samuel med Anna Pehrsdotter från Sånga. Året därefter flyttar de till Svannäs där Samuel fått ett hemman till skänks av sin far. I Svannäs bodde Samuel med sin familj på veckorna men flyttade varje kyrkhelg in till kyrkstaden för att hålla sin handelsbod öppen. Tillsammans med sin fru Anna Pehrsdotter fick han 15 barn varav sex av dem dog före 1 års ålder. Själv blev Samuel 67 år gammal.

 

Om kontokuranten

Samuel Reinhold Grönlunds kontokurant är ursprungligen inskannad av DAUM och tillgängliggjord på nätet i DjVu-format av Vilhelmina museum.

Kontokurant:
Räkning i löpande följd över ekonomiska transaktioner mellan två parter, vilken förs av den ena parten.
Källa: Nationalencyklopedin