« tillbaka till amerikabrev

Wilhelmina d. 9 de agusti 1909.

Min älskade dotter Edla
Jag får tacka för dollarn
som låg i brefvet/ som jag fick i går också för
de 5. dollar som mamma fick
bekomma, det är många som
glädjas med oss att du
kan sända oss pängar.
Jag är mycke svag i
krafterna denna sommar
men jag har ändå lagt i
kap ved så jag tror det
Skall räcka i sommar och
Till vintern på Öbergs
Skifte Borgen och bergbacka
Jag har aldeles nyt fått hem
2. Lass ved

Jag skulle skrifva mycke
Men det är så tråkit att
Det kommer Bort altsammans
Jag måste Sluta denna gång
Många kära hälsningar
Till dig från oss alla
Att vi mår bra

Teknadt af din Fader

 

Jöns Sandberg