« tillbaka till amerikabrev

Grand Forks sep 25 – 30

                      Sent omsider får jag
säga att återresan gick bra utan
vidare små obehagligheter, Vi hade
en del storm och dimma och blef
dito litet sjösjuka, men värre var
jag tog en stygg förkylning så fort
jag kom över. Och så varmt så
varmt. Jag stannade i Duluth
i nära 3 veckor innan jag vågade
mig hitut, och det har varit
så hett hela tiden jag har arbetat
endast 3 dagar och ingenstans
dig job är att få. Ach! om jag
bara varit vis och stanna i
Sverge ett års tid.
Konrad

 

Mr. E R. Lundmark
Box 48
Vilhelmina
Sweden