« tillbaka till amerikabrev

anten aug 22 ------
Jag kanhända glömde
förrän jag reste att nämna
att jag överlåtit det lilla Maga-
sinet åt D K Ekling i Laxbäcken
han vill nu hädanefter komma
och hämta detsamma hos dig
hvarje månad. Jag kommer
troligen att lemna for Usa
någon gång nästa månad.
Därom skall jag senare
underrätta
Conrad.

 

Herr E.R Lundmark
Box 48
Vilhelmina