« tillbaka till amerikabrev

Mondagen den 26 Februari 1951

Tack för det brev jag fick mottaga
7 Dagar efter det var poststämplat i
Stalon. rysligt fort går flyget fram.
det gläder mig iaitt du fick lite extra
kaffe att varma dig med, under de
snöiga och kalla dagarna. du önskar
veta ngot om förhållandet här. Så där
är det. Sommaren var icke att skryta av
lite med regn, och även en det frost. som
skadade skörden. dåligt höstväder och
tidig vinter. Ocktober & November och en del
av December dåligt väder. men jul & nyår
var det fint väder. så börjar januari
& februari samma väder med det har
varit en 10-12 dagar fint väder men i går
& i dag snögar det. Och mulna dagar..
men vi lider ingen nöd. vi är alla friska
och glada. men det är en del influens
epidemi. här också. som i Sverige.

Du kommer i håg Sängtäcket jag fick av
dig. hur mycket kostar ett sådant. det
var någon som ville köpa ett sådant
Om du ville tillvärka ett. men låt mig
höra priset först men det skulle vara
något mera grönt i det. Och så var det
en annan gumma som ville veta om
du hade spunnit trå till det. och satt
färgerna till det. Och hur mång
trampor du begangnade. ville du sända
en ritning hur du trampar vävstolar
jag vill icke hava något extra för kaffe
jag tror vi slå skult i de frimärken du
sände en gång. Jag undrar hur mycket
elljuset kostar att instalera till byn
för varje bonde. Jag sade mil det är
engels mil jag menar, en mil är 5.280 fot lång
det begangnas icke meter systemet här.
längd mått är tum- fot- jard- rad- m.m.
3 fot   16/2 fot
hur mår Kristina Orädd hälsa henne

Det arbetas mycket här i Alberta efter
oljor från jordens innandöme, det borras
brunnar 5 & 6 tusen fot jup. Och det lyckas
ganska bra. det är ju Bensin & andra oljor.
Alberta bliver rik på sina oljor
och även en del bönder har redan blivit
förmögna. 1-2-3.4.5. hundra tusen dollar för
ett stycke land som de har sold.
Sommaren 1959 bygdes en rörledning. 400 mil
long för att frakta oljan efter. den går
över vårt land. det är en 20 tum
stål rör som oljan pumpas i och så
fortsätter den att rinna, men jag vet
icke än om det finnas någon olja i
vårt samhälle. men jag hoppas att det blir.
Jag tror att Jonas Nilsson lever än
men jag har icke haft något brev av
i vinter. pojkarna är hemma. Alvar
går i Skolan. det var endast de frivilliga
som gick i armen till Korea. det var
10.000 man från Canada.
ine sluter de varmaste hälsningar
från oss alla och Kusinerna. nog lever dom
och mår bra som jag tror.
Broderligen Johan