« tillbaka till amerikabrev

Hay Lakes i februari månad 1950

Här kommer det några krusiga ord.
det har allaredan got 50 år av detta
hudratal men ett underligt halft hundra
på många områden. Flyg- Radio-
Atom- Och judarna till sitt hemland.
Och mycket annat som man aldrig
kunde drömma om för 50 år sedan
hvad skall det bliv av av dessa 50 år
Möjligen död och undergång.
Så nu kommer det hvad du ville veta
Albin hvar borta och arbetade sista
sommaren han kom hem till julen.
sen dess är han hemma. Och stillar Kor
och mjölkar och giver kalvar & får.
Ingvar hjälper ju honom. även jag mjölkar
när det behövas, i synnerhet Sommartiden.
vi säljer gräddan till mejeriett.
årett runt. mer eller mindre.
Kreaturen Släppas ut varje dag för
att dricka. Men det är ju ändå en
hel del arbete för ett par man för
att tillse ladugarden. med hö och
allting sådant. Jag tycker icke om
mjölk maskinen. Jag tycker
10 fingrar är den bästa att draga
ut mjölken med.

Alvar han studerar i en bibel skola
det är andra årett nu han är
på skolbänken, men han kommer
hem nästan varje söndag. han är
Orförare i vår ungdomsförening
vi har möte en gång i månaden.
men han är god talare. Och vi tror
som det står i visan att han skall
bli präst falera. men inga byxor blev
av denna väst tralera. det tar en 8 eler 10
år från nu om han skulle söka
prästkallet. men jag vet icke om han vill.
Algot är också hemma han fodrar
Grisar & höns och en del annatt
arbete. Min Fru hon lagar mat
och kokar kaffe. Och så med
kläder Tvättning & Strykning
så det tar nog arbete för henne
också, jag säger ingenting om mig
själv. Ja nog fick jag ditt brev
efter det mor var död. det är
då icke underligt att hon saknas
för dig i hemmet, jo vist tror
jag att Jonas Nilsson lever än
vi brukar ju hava lite brevvexling
med var andra. men han tyx(?) ju
bli gammal och krokig och säger
sig själv luta mot graven.

Jag har icke Skjutit någon Björn
eller Elg i detta land. men deremot
har jag fångat 5 st Lodjur. den heter
Lynk på Engelska. och en hel del av
en sort mindre vargar. den heter
Kajutt, eller Präri volv i detta land,
samt ett dussintal Grävsvin några
st minkar, och ett par dussin av
Stinkjuret eller Skunk som den heter
samt flära tusen av Bisam råttor,
eller Musk rats, som är des namn.
Det blev en dålig skörd Sommaren 1949.
inget reng och hagell och hagell
stora som höns ägg men också mindre
Och så till sist kom fråst & frös
bort. så det blev icke mycket i skörd
när man skulle tröska. hösten var
vacker och solig till den 17 December
men sedan började det kalla vädret
hela januari 30-40-45-50, grader. och
snö stormar väder & vind.
folk har även frusitt ihjäl men det
är ju icke så ovanligt på sina
ställen i detta land. flygmaskiner
har omkommitt. en som kom
från Alaska med 42 ombord

dem har annu icke efte 2 veckor
funnit den. fast det har varitt
en 60 st flygmaskiner som har
letat efter den forolyckade. sa går
det 1950. Oscar Svanlund dog
i April månad du kommer vist
i håg vem det är. Jag skall sända
ett urklipp från en tidning så
får du se hur en dödsruna skrivas
på Engelska. Ja nu skulle jag
fråga om du vet hvem det är
från wilhelmina som går under
namnett Lapplisa hon tillhör
Frälsnings armen. hon är god att
sjunga. hon var till U.S.A. sista
sommaren. Jag har hört henne
i radion. har ni nagon Radio
maskin i byn. vi lever ju bra
som vanligt här hemma och här
om kring i samhället. och hälsnin-
gar många och långa till alla i
i Bljkliden. och även Dorris om
du traffar någon från Edmans,
Dorris är vist en stor by nu
hur många bönder är det nu
Broderligt John