« tillbaka till amerikabrev

Hay Lakes – Alberta den 20 jan 1950

Du tycker att det tog en lang tid för att
få till några rader. Men ser du jag
Sadlade min Stövel och Smorde min Häst.
Och jag red över Skogen där Solen når ned.
Jag tror det blev bakvänd satt..
Tack för dina brev. Och det fina Tacket.
det kom mig till handa den 24 Dec
Klockan 5.30 [mi?] E.M. det var just en månad
på vägen. det var väldigt fint. Tack. Tack.
vad kostar ett sådant i Svenska kronor.
Ja ni fick icke något Kaffe till julen men
det kommer då till Påsken i alla fulla fall.
vi lever ju som vanligt. bra eller dåligt.
det har varit kalt i över 30 dagar. Men
det är betre i dag och i går. Men före
julen var fin, Och nov halva av Dec.
var härliga dagar.
Hälsa dem alla i byn från oss.
Jag undrar varifrån de tar vatten
till sina ledningar i sina hus. är det
från den Källan som var Nord Öst
från Kråkbärbacken, om den är kvar.
det få vara nog i dag
nästa väcka börjar jag att skriva.
vänligast John Person

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]