« tillbaka till amerikabrev

Hay Lakes den 9 Januari 1949

Halå på eder Släktingar och vänner
på andra sidan Oceanens bölja
fasten ibland ryter Och kastar
vit Skum. Så mottag min hälsning
som genom lufter går.
Jag mottog ditt brev i går endast
9 dagar det går ju fort med Flyg.
Det gladde mig Se att ni fick
någon Glädje till julen, genom
den till eder sända paketen.
den skulle nog ha varitt större
när du delade med dig. men annars
hade dem väl aldrig tenkt på
Morbro John från Canada.
vi hade ju också fin Jul alla var
hämma. Hilding & Judith & Alice
kom häm glada och friska var
vi alla. Luttfisk & Sås M.M.
hade vi för julkvällen.
Jag kan icke med Säkerhet veta
väm som heter Anna Brita Hanson.
Men Emmas Påjkar dem kommer
jag ihåg. Jag köpte ju en del
små under kläder för dem

Kanske de första & besta de hade
på sin Kropp det var den tiden.
du önskar veta något om Algot &
Ingvar. vad skall jag säja. Jo
dem är Hämma & mjölkar kor
och fodrar kräaturen. Hästar
Kor & får, Höns & Grisar. M.M.
Ingvar har ju anlitat många olika
Doktorer. flara olika Operationer
har han genomgåt. Algot har ocksa
haft ett par Operationer. Min Fru
också ett par. det har kostat
många Hundra dollar. Ja kanske
tusenvis. Jag har aldrig räknat
hur mycket det är, det är ju
mycket dyrare här i den saken
än vad det är i Sverige nu.
Men nu är dem alla friska.
Men jag har icke varitt i behov
av någon Läkares behandling än
frisk och stark som ett vinterny.
I dag var vi till Kyrkan för Guds-
tjänst besök. vår Kyrka heter
Wilhelmina derför att det var så
många från Wilhelmina Som började här.

Det arbetas mycket här i Alberta. efter
Oljan från jordens innandöme, det borras
brunnar 5 & 6 tusen fot jup. Och det lyckas
ganska bra. det är ju Bensin & andra oljor.
Alberta bliver rik på sina Oljor.
och även en del bönder har redan blivit
förmögna. 1-2-3.4.5. hundra tusen dollar för
ett stycke land som de har sold.
Sommaren 1950 bygdes en rörledning. 400 mil
long för att frakta oljan efter. den går
över vårt land. det är en 20 tums
Stål rör som oljan pumpas i och så
fortsätter den att rinna. men jag vet
icke än om det finnas någon olja i
vårt samhälle. men jag hoppas att det blir.
Jag tror att Jonas Nilsson lever än
men jag har icke haft något brev av
i vinter. pojkarna är hemma. Alvar
går i Skolan. det var endast de frivilliga
som gick i armen till Korea. det var
10.000 man från Canada.

Påjkarna äro ogifta.
Alvar går i en Bibel skola nu.
Oscar Svanlund är också Sjuk nu.
Jag har icke hört något från
J.L. Nilsson det är något fatt.
vi har brukt skriva lite smått till
var andra. Jag skrev till honom
om julen. men icke en rad har jag fott.
Jag skall taga reda på vad som är
Orsaken.
Dina barn kunde ju skriva en rad
till Morbro John i Canada. Så jag
finge se huru dem Skriver.
Får sluta i hast
Med manga Hälsningar
Johan