« tillbaka till amerikabrev

Hay Lakes – Alberta den 17 dec 1947

Syster Stina nilsson!

Få säga dig tack för det bref
jag fick av dig för en vecka sedan.
det är ju liksom ovanligt att
få brev fran Sverige men intre-
sant  är det i alla fall. roligt
se att ni lever och att du är
mormor till så många barn.
Jag undrar vem de äro Gifta med.
Och var de äro bosatta. Jag är
morfar till endast en flicka.
vi mår alla bra här hemma,
förutom en av påjkarna nemligen
Alvar som har varitt på Sjukhuset
snart ett år. men nu är han
snart frisk igen. han blev sjuk
när han kom hem från England
i Tuberkulosis han hade ådragit
sig sjukdomen medan han var
i armen. men det är ingen fara
med honom nu. du vill ha lite
extra Kaffe till Julen. det skall
du nog få men det hinner
icke anlända till Julen

men kanske tjugondag Knut eller
fet tisdagen eller Påsk. Jag vet
icke hur lenge det tar men någon
gång kåmmer det om icke det
för olyckas i vägen. Om du tycker
det räcker för en panna extra
Kaffe, så bjud de andra i byn
på en kopp amerikansk Kaffe
låt mig veta vad ni tycker om det.
Jag såg i en tidnig att Orädd &
Anundsson från Blajkliden hade
sjutitt en Björn. det var icke illa
de få allt smörja sig med Björn
speck en tid.
Hälsa de andra i byn Godt nytt år
det är väl för sent att säga God Jul.
fyller detta blad med glada minnen
från ungdomens glada dagar
och god fortsätning av nyårett
Broderligen
John