« tillbaka till amerikabrev

Den 6 april 1945.

Frid och glädje med dig Karolina!

Du undrar vist var jag tog vägen som
blev så länge. med något brev
men nu är jag här med något.
Skall besvara några frågor som
du ville ha reda på.
1) vi talar svenska mer än
det engelska språket.
2) Hilding som är gift med vår
dåtter han är svensk. det är
älsta sån till vår kusin Sara.
hon var gift med Oscar Svanlund
från Wilhelmina. dem har 10 barn
som lever.
3) Olivia var gift med en
Hilmer Sikström från Lycksele.
men han dog 1946. jag skall
sända ett foto av hans
begravning.

Vet du att en sån sån till Erik Bong
från Fjälbobeg var Major i förenta
Staternas flyg arme mot japan.
han sjöt ned många japanska flyg-
maskiner. Och kom lyckligt undan
alla gonger. men efter krigets slut
skulle han provflyga en ny maskin
med påföld att den störtade. och han
blev dödat. Har du hört att en fru
i Canada födde till världen 5 st.
flickor, på en gång, men föräldrarna
var icke av svänsk härkomst.
Hur mår ni nu för tiden hoppas till
det bästa, fast det är si & så med
mor, men man få ju försöka göra
det bästa så länge livet varar.
vi lever ju som vanligt, i bland
lite bettre. och ibland lite sämre.
det börjar snart bli våren nu
men det är nog vinter än här.
hoppas att det har slutat med Snögandet
annars får ni aldeles för mycket av det.

Nog brukar jag höra från Jonas Nilsson,
några gånger om året. det är väl
slut med Kaffe nu kan jag förstå.
hur tyckte ni om det vad innehöl
packeten för övrigt roligt höra
Fru Nilson förlorade vist något.
Skulle det bli någon gong att du
skriver till kusiner så ar adess följande
Mrs Hilmer Sikstrom
Hay Lakes, Aberta, Canada
Mrs O. Svanlund
Hay Lakes, Alberta, Canada.
Jag läste i en tidning att det skulle
givas ut jubileums frimärken av
Kung Gustav. Om du kunde få tag i
en del av dem så skall du köpa och
sända mig 10 eller mera, Tack.
är det någon som har funnit något mera
jordagoss vid Marsfjällets Skuggor.
Jag skulle ha varitt där för att
under söka [tror?] du det lönar sig mödan

Hälsa dem alla däri byn [med?]
Hälsans rosor på deras hinder.
men mest till dig.
Jag sänder de här raderna med
flyget.
Broderligast John Person

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]