« tillbaka till amerikabrev

La Crosse Wash. Den 18-1-1928.

 

                      Hallo gamle kamrat!

        
Hvorledes lever dû da, Oscar. Bare på det
gamle, forstår jeg. Dû finer vel lit en og anden
gangen forstår jeg. Her er det ikke mye merre
å få da. De har  forbûd her i statene enda
men det drekkes hvist like mye for det. Vel
dû kommer ikke efter snart? Jeg har lenge tenkt
a skrive til dig og höre hvorledes dû drev dig
, men dû ser man er i amerika hvor det er travelt
ha, ha! No jeg har det mye beder her end da
jeg för fra ett arbeide til et andet der i Norge
og allikevel var arbeidslös to-tredjedele av tiden
Jeg har arbeidet på farm hele tiden siden jag kom
, men dû må ikke tro det er like dan som der-
borte på gårdene. En farm er omtrent en sextion
a – 640 acres. er = 2560 mål efter norsk regning
somme er mye större også. Dette er en prarie
av bare bakker dû kan i höiden se en farm
om dû står på en top av det, det er så mange
bakker så brukes det mange hester. 8 hester for
en harv; og 8 for 2 ploger og 12 for 3 ploger
dû kan harve över 200 mål på en dag og plöie
28-30 mål på en dag; Dû må ikke tro jag skryter nû !!!
Om vinteren har vi det roligt her nere når vis begynner
å plöie i Febrûar så går det i et kjör til hösten
kommer. Det treskes på en ganske anden måte her
også. Mange brûker nû hvat man kalder på
engelsk ” kombine”  ûttales ” kombain”. Det er en
maskin som skjarer, tresker og fylder hveten i
sekker. så det blir bare å pikke dem op efterpå
Denne maskinen har en motor som när såm driver
treskmaskinen , og på samme tid når de kommer
rundt en bakke så löfter den maskinen på den
ene siden så den er vandret bestandig; og så brûker
vi 18-24-27 eller 32 hester for den. Det er en
lang rekke hester kann jeg fortelle dig. Dû kan
se sådanne ting bare her i Western i Östern
er det for det meste bare små farmer. Og så har
vi automobiler også her kan dû tro 2 på nesten hver
farm. Ole har også en nû; så begge av os kan
kjöre bil nû En bil her er om trent som dû
hade en sykkel der borte. Jeg snakker nû for det
meste bare Englisk om dagene nû; også har jeg et kûrs
i English frå en brevskole i Östern så kvis dû vil
så kan vi korrespondere på Engelsk. That´s up to yoû.
Well jeg tror jeg har skrevet nok av både tûll og
kroker, dû har vel hodepine etter dû har stavet
dig igenem det. Dû må skrive en gang til mig
så jag får höre h åssen det står til med karen.
Lev vel med mange helsener fra
Din gamle kompis John M Sather
La Crosee Wash.