« tillbaka till amerikabrev

                      Helmer  West  Newton P.o. B.C.
                                            Canada          22/3 1925

                      Bror Oskar
Jag får da tacka för de brev som
jag har fåt jag har dröjt med att
skriva för jag ville senda dig ett
kort av Lilla Helmer så du kunde
se hur han ser ut som Svensk
Engelsk Canadensare vad er han!
Jag ser att du går under docktors
behandling med en skadat hand
ja olycka vill henda min nermaste
granne och arbets kamrat han
blev dödat den 23/12 1924 just ner
vi var tenkt att ha en trevlig
jul han höl på att tinna utt
vatten piper der nere i skogen
ner som en kanna med gas exploderrade
och tende eld på hansses kleder och
han brende sig till döds jag har haft
brev ifrån Ester och Selma å
Lova så jag har många brev

Svarra på så i fall dett blir ej
ett långt brev så får du ursekta
jag Tiderna er barra dållig her i
vinter men dett går vell endå jag
låg oppe i 2 månader men har
börjag i jen på samma plas fast
dagpenningen er ej så stor jag har
fyrra och en half dollar om dagen men
allting er så dyrt så man har ju ej
något över ner man har betallat
för mat och kleder ja dett er en
stor dell som kommer hit från
både Sverge och Norge de her sista
2 årren jag tror att jag får sluta
för denna gång för jag er tröt jag har arbetat
hela Söndagen jag håller på att byga en liten
ladugård för mig sjelf men man har ej
mycken tid att sparra så man får arbeta
på Söndagarna ner man er hemma Ja
lev vel önskar både Mary och
jag å Helmer Camron
din bror Helmer West
Newton P.O.  B C  Canada