« tillbaka till amerikabrev

Newton 1-10-24
                  Jag får i kothet
Senda svar på dett brev
jag fick får ett par dagar
sedan ja som jag ser så
er du på samma plats
ennu och har ett arbete
för dig self som jag ser
så er ju tiderna ej så illa
i en väg men jag tenker
nog att altt ting er dyrt
men dett förståss dett enna
går med dett andra jag för
min dell har fått en 10
procent nedslag i min
avlönning i gen men
man får vel se hur dett
blir after jul om dett
blir bettre eller semre
för dett er en massa folks

her på kusten i vinter
tiden ja jag kan talla om
för dig att jag har en
arvinge en gosse han
var född den 24 aguste
han heter Helmer –
Cameron ett Engelsk
och ett Svenskt namn
han håller just på att
tagga sitt bad förren han
går till bed sängs medan
jag skriver dett her han
er en riktig Wennerbergare
må du tro Du glömde att
senda Petrus adres jag
tenker att Ester hon
er vel någon stans ner
Östersund Lovisaa tallade
om att hon hade treffat
henne men hon sad e ej
var hon bor i fall
du skriver till henne

så kan du helssa hon att
jag har en son och lever
vel Well du tror att du
ej får bruk Engelska
men  vel ej vad kanhenda
och språket er ej tunkt
att lerra jag språkar
Engelska och förstår
en dell Franska men
nog försöker jag att
lerra flerra språk för
dett er bra att kunna
jag har inga nyheter att
talla om annat en jag
såg ett par Wihelmina bor
ner som jag var till stan
den enna han var full
som en spruta och den
andre hade jag ej tid
att språka till de er
de enda som jag har
sett på 10 år i från
Wihelmina

Jag får slutta för
denna gång med
många helsningar
i från både min
hustru och mig och
graben helsa från
mig i fall du skriver
till någon der hemma

         Din Bror
Helmer West
Newton. P.O.
B. C. Canada