« tillbaka till amerikabrev

                                                         I      
Newton den 26-7 1924
                     
                     Well Bror Oskar
                     
         Som jag ser så har du fått
mottaga dett brev som jag skrev
en 6 månader sedan på dagen
jag ser att du er fortfarande i
Norge jag började på att tro
att du var her på den her sidan
blå myrran men som jag hör
så har ni en jef-la tid i
norge med komflek komflick-
ter på arbetsmarknan vel her
har vi haft dett ganska bra
opp till den 1 July men då så
fick vi en 10 Procent afdlag
men kanhenda dett blir bettre
efter en tid så man kan vel
ej klagga ennu Jag får tacka
för Gratulerningen men den er
littet för tidigt ennu en månad
till då kanhenda att jag kan talla
om för dig vad dett er en Gosse eller
flicka du frågar efter Lovisas

                                           
II

adress den er Lova Borin
Kaptensgatan 36
Östersund
Jag hade ett brev ifrån henne för en
tid sedan jag tror att dem
funderrar på att ressa utt hit
hon gjorde en del efter frågningar
om hur dett var men för henne
och hennes man tror jag ej att
dett blir något vidarre annat en
de ha plenty med pengar för att
börja med och kan språka både
Engelska och Franska Well du
skulle börja att lerra dig Engels
ka för den er fann så bra att
kunna språka Jag ser att
Petrus er i Hospitallet ennu han
maste ha varit der en lång tid
vad er dett fatt med honnom
för jag har aldrig skrivit eller
haft någon helsning ifrån Ester
eller Petrus sedan jag lemnade
Strömsund Jag ville att han
skulle jörra mig stjänst den gången
men han sa nej så jag blev förban(nt)

 

                      III

Som jag ser så er Jonas i Strömsund
fortfarrande jag har tenkt att skriva
till honnom men jag har ej varrit
seker på att finna honnom der
Hemmefrån har jag ej hört på en
3 års tid eller sedan du var der
Well her har vi haft dett ganska
varmt för en tid men i dag så
regnar dett och er litet kallare
skogseldar har brunnit och brinner
ennu på många plasser dett er en
hel stad såm er i farra för att brinna
opp Men du kan skriva lite
oftare så jag vet var du er
man får vel se hur tiderna
steller sig i framtiden Jag får
sluta för denna gång med en
helssning till dig ifrån både
mig och Mary ha vel den
Bror Helmer

                      Mr. Helmer    West
Newton P. O. B. C
Canada