« tillbaka till amerikabrev

                      Newton B C 24/1 24

                      Well Oskar
Jag mottog ditt brev I går kvell
och som jag ser så er du i
Norge ennu som du seger så emnar
du ressa hit till Canada så du
will ha reda på vad jag tenker
jag för min del tror nog att dett
er bettre her en vad dett er i
Sverge eller Norge her  på West
kusten er dett gott om skogs
arbete som du vett så arbetar
man i skogen både vinter och
sommar her jag har nu arbetat
på samma plats för fyrra år
men du kan vell förstå att dett er
olika her också en dell har god
tur och en dell har otur dett er
en sak du har att lerra engelska
så fort som möjligt för de bettre
du kan språka så mycke bettre
att taga sig fram i arbetet för
man har att arbeta her lika
dant som i andra land

Dagpenningen er ej så illa nu men
dett er ej saktt att dett kommer att
varra för alltid för man har att varra
försikttig i fall man skall klarra
sig Jag har ju eget huss och hem
så i fall du kommer så blir dett
nog rum för dig vi er ju barra
two ennu men dett er en annan i
annalkande så i fall altt går bra
så blir vi 3 nesta år den her tiden
Ja nu om du reser hit så måste du
sega att du tenker att bli Farmarre
eller bonde för Canadas regering
vill ha jordbrukare så i fall att
du seger att du tenker att ta opp
land så blir dett ej någon svårrig-
het att landstiga också att du har
en bror som du reser till och
han er farmarre her i . B.C. men
nog om dem sakerna nu i så fall
du kommer kom ej något sennarre
en junne för i fall dett blir
sennarre så har besta arbetstiden
gått men du kan ju skriva mer
så jag får vetta vad du tenker att
jörra ner jag vett hur dett blir så
vill jag senda ett annat brev som
du kan vissa i fall dett skulle
på fodras

Well nu så får jag vell sega att
att jag för min dell er både frisk
och kry fasten jag hade otur sista
årret jag jorde mig illa i enna
bennet jag var på Hospitallet för
en lång tid men jag er nu bettre
och fult aterstelt min hustru hon
er ju så frisk som omstendigheterna
låter sig jag hade ett brev ifrån
Lovissa hon var i Östersund då dett
var förre jul dett er de enda nyheter
jag har haft ifrån Sverge jag
skrev ett brev till dig men som
jag kan förstå så har du ej fått
dett du kan helsa Jonas i fall du
skriver till honnom Jag tror att
jag får sluta för denna gång med
många till dig i från både min
hustru och mig glöm ej att senda
ett annat brev i från din bror
Helmer

P.S                Helmer. West.
Newton. B. C.
Canada