« tillbaka till amerikabrev

Lundemo Den 14 Juni 1915

Hågkommen Syster!

Efter för svunnen
lång tystnad mellan
oss får jag under
detta Krigets Alarm
låta hälsa af mig.
här Anträder Somma-
ren med vextlig het.
Och allt ger lif åt
vextriket som blom
strar upp i frodiga
ängar. Vi har haft
fin vår med lagomt
reng.

Och inga fråst netter
Och allting tyder
på en god skörd.
Kan just undra hur
det ser ut der hem-
ma. under dessa kri-
gets tider. Jag tror
nog att ni skall
hafva känning der
af på ett eller andra
vis. äfven vi har
delvis känning
af verdskrigett
det har blifvitt dy-
rare det vi skall
köpa. men så är
det också dyrare

Det man har att sälja
Såsom spanmål
Och dyligt. Men dere
mat Kreatur är
bildigare än förr. men
jag tenker att dem
kommer i godt pris
till sist. men så har
det också förorsakat
stor arbetslöshet
här i Canada. mån
ga fabriker Och
industriella före
tag har inskrenkat
sitt arbete. Och tusen
tals arbetare blifvitt
utan arbete.

Proviant af mat
varor som har godt
till England. Samt
ett hundra tusen män
som har låtit verva
sig för krigett.
visserligen har icke
alla ännu godt till
England. men de
äro dock lik väl
under mobilisering
äfven en del Sven-
skar har godt Och är
redan i det kemp-
ande ledet. det vore
mer att säga angående
detta men det är
best att Sluta.

Vidare lefver vi
alla bra som van
ligt. Och äfven
vår Farbro och Faster
lefver bra fast ålder-
domen börja knepa
på deras leder. kan äfven
nemna att vår Kusin Sara.
fick sin 6 te arvinge
denna vecka. men två
äro döda för henne,
intet vidare nytt att
tala om annatt an gam
malt som jag icke vill
nämna denna gang.
jag skall skrifva
lite tettare hedan
efter än forr.

Jag har hördt att
mor Fredrika är död.
hon var vist bra gammal.
får innesluta de
hjärtligaste
hälsningar till
eder alla. Om du
skrifver var god och
tala om. om det
är någon som snart
tenker gifta sig i byn
så jag få komma på
dess Bröllopp.
Lef nu så väl. Och lycka
till en god sommar.

med all vänlighet
John Person

Jag skall sanda
ett kort till mamma
sa [joass?] hon få se
sin sons son, jag
skall san några
andra kort senare,

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]