« tillbaka till amerikabrev

Le. Pas. den 5/1. 1912.

                      1
Hej Oskar

Jag får senda dig några
rader så att du ser att jag
lever å mår bra å tenker
att even du jör dettsamma
Som du ser så er man utte
I Western nu för tillfellet
Så er jag i skogen jag skrev
ett brev till Jonas men jag
var på mathrial yarden der
slutade jag å jik jick till
skogen så man skall få se
hur dett er att arbeta i
skogen å her tenker jag stå
tills våren jag har en fin
d jåb her jag avmetar å

 

                      2

Huger tell skåran för
Två man så dett er ej
så tungt inga nyheter har
jag att talla om men jag
tenker du skriver svar med
en gang i fall du får dett her
å sen skall du talla om om
dett er i år du skall mönstra
å sen skall du senda mig
Petrus adres å till sist skll
skall du helsa Julja Dhal
å senda mig hennes adres
men glöm ej dett  du skall
helsa alla från mig som
vill he en helsning å i fall
du skriver till Erik så kan
fråga om han har fott mitt
b brev eller hur å sen kan
du je honnom l min adres

 

 

 

Jag får sluta för denna
gong med en helsning till
er alla men ner du skri-
ver så skall du skriva
ett långt brev  Wel ajös
för denna gong mer nesta
Av                 Helmer
O b  s min adres er
H Wennerberg Finger Lumber C.o
Le Pas
Camp (6)
Canada
Finger. Lumber. Co.
Le. Pas. Camp (6)

                      Canada

Svar