« tillbaka till amerikabrev

Kingman Den 14 Nov 1911

Frid varder dig Hälsatt
Syster Karolina!

Efter som jag nu är
kommen till Lundemo
få jag senda dig några
rader. Och låta er veta
att jag mår godt Och
befinner mig väl till Hälsan
jag skref ett brev till
dig i juli månad men
jag har icke hört något
af dig sedan jag vet icke
om du har fott det. jag
sande äfven en Dollar i
samma bref. låt mig
höra om du har fott det.

jag är nu hos Farbro
Erik. fa äfven säga att
dem mår godt. jag vet
inte hur lenge jag
kommer att vara här.
Om jag går till något
skogs arbete eller ej.
Wintren har nu jort sitt
intåg här också. med
lite snö och kylig vind.
jag skall nu senda dig
några kronor. så du
få köpa dig någon jul
klapp. Om Pengarna kom
mer dig till handa före
julen då skall du låta
Hanna få tio Kronor
att köpa sig nya kläder.
Och Mamma tio kronor.

Nästa gång
du skrif så
skall du senda
mig guldgrävarens
song