« tillbaka till amerikabrev

Blaikliden Den 10 September.
                                     1910.

Käre älskade Johan!!

Tusende tack för det kärkomna
bref och för de Pengar som
jag [fott?] af dig. Åter hjärtligt
tack därför.
Får nu sända några rader
till dig och nämna hur vi
lever. Får säga alldeles
utmärkt här i kring liggande
byar. Even högre upp håll
det på bli bättre [fört?] Doktorn
har måst vara opp två gånger.
Jonas har väl talat om det,
och så hoppas jag att du lever
som förr, det är outsägligt
roligt att höra det du får

vara frisk och kry som vanligt.
För egen del är det bara skralt
och rosorna äro ofta
vassa törnen som plåga,
i stället för att hugna mig
men nu är jag ganska
bra både till hälsan
och humöret, ty jag känner
mig glad och lycklig i kväll.
då jag vet att du är som
en fågel i sitt trygga
näste, fast alla gånger
inte ska det vara nå
trevligt för dig det tänker jag
Nu har vi tagit upp alla Potatis
och vi har fått bra duktigt
utaf dem nu det som fattas
är Elgspeck det är nu
andra dagen det är lovligt
och Elis Anund har skutit

ett två års krek på första dagen
och han var ensammen om den
.bra tur hadde han.
nå mera har vi ej hört
utaf jakten och ingen
utaf bröderna gå ty
Jonas är i Saxnäs, ach.
Nästa gång du skriver
så måste du säga om du
har hört till Elof och Jonas
ty dem har ej fått något
bref från dem på hela
sommaren så dem vet
ej om dem är död eller hur
det står till. så skall du
även tala om hur farbro
har det om det är som han
skrif och skryter så skall
du hälsa dem mycket
att Anna är visst gift nu

fast vi ej vet nå vidare om det
ty det var ingen i Fattmomak
härifrån byn men nog lär det
vara så. Du skall tala om
allt, allt möjligt ty det är så
trefligt höra från amerika
och om du tänker komma till-
baka då du har varit nån tid,
vi lever i den förhoppning
att du kommer i såfall att
du lever och gör dig väl
Ja mitt bref är redan långt
men innehålls löst men
nästa gång skall du få några
sånger och det blir nog ej
så värst länge. Då jag vet
att detta bref skall nå dina
vägar så utgår en hjärtevarm
önskan att det må gå dig vel
för i detta livet det blir oss bättre
en gång där hemma. Lef så i frid.
Karolina Persson

 

(Ett slags P.S. som är skrivet uppochner på de två sista sidorna)

Vår kusin Stina Hällqvist
har gått ur denna världen men
om tron har gott hem det vet
vi ej något Hon hade fått blodför
gift i ett knä den 6 var dem med
henne till doktorn men den
7 var hon död så fort gick det.
må vi vara redo att skiljas [hedan?].

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]