« tillbaka till amerikabrev

Blajkliden den 27 Juni 1910

Besta Vänskapsbroder Johan

Får med detta taga mig Frihet
och senda dig nogra rader
Och järtligt tacka dig för
det Vackra kort som jag
Fick af dig för en tid seda
För det första vill jag Bedja
dig tusen gånger en ursjäkt
För mitt dröjsmål med att
skrifva men jag har varit
Borta på arbete nestan hela
våren så att jag har ej haft
tillfälle att skriva Förr, ock
nu har jag så ont i högra
Pekfingret så att jag vet ej
huru du skall vara i stånd
att läsa dessa krokidiler men
du måste stafva dig i jenom

Jag har jort mig illa så att det är
nastan omöjligt att Få till några
Bokstefver men det måste du
Förlata,! Jag får tala om att
jag lefver Bra som vanligt
vid samma sinne och humör
som Förr. Så får jag efven tala
om de nyheter att Nils Erik
Andersson Från Dorris Drunk-
nade i Stor ån mellan
Kultsjö luspen ock Bielite
i Förra veckan han var en
Båt kar och skulle ro efter
2 man från en sten ock kom
För nära ett Fall med den påfölj
att Båten kantrade ock han
Fick setta livet till. dem har
då ej ännu Funnit igen honom
Troligt har han Fastnat i Forsen
mellan någon Sten! så får

Jag even tala om att Leni har
blivit Frikallad From sin
Värnplikt och Blef Kaserad
när han hade Tjänstjort i 17
dagar på lägret, vidare
nyheter vet jag ej. alla här
omkring läver som vanligt
Jag för min det undrar mest
huru du lever samt huru du
har det med förkänsten i
Amerika här har det varit
ganska litet med några för-
kanster i vår jag har ej tjänat
mera än en Femtio kronor på hela
våren, ock nu holler jag på
att Fiska men det tar sig
ej heller nagot vidar gott
ock så kalt är det här nu att
man nästan Behöfer gå med
Lapp Skor i går kvell snöade
det här så att åkrarna blef
aldeles vita

Så jag tror att det tenker bara
bli svagår i fall det ej blir
något på skyndande som-
mar veder Potatis landen
haller just på att synas
grön af kål men nu är det
så kalt att det vexer rakt
ingen ting men vi får vel
hoppas Bettre Framdeles
Jag måste sluta mitt Bref
den her gången med tusen
de kära helsningar från åss
alla till dig

Vänskapsfult af din ringe
kamrat
Elis Anundsson