« tillbaka till amerikabrev

Saxnäs den 28 Maj 1910

Alltid ihågkomne Johan.

Härmed sänder jag dig någ
rader över detta långa avstånd
som är oss i emellan det skul
ha varit mycket trevligt att
få språka med dig i kväll
men av detta långa avstånd
som alltjämt hindra men det
är ju trevligt att få samsprå
ka med brev. Men förlåt mitt
dröjsmål med svar Ty min
hälsa har varit ganska otillfred
stalla

Jag har legat sjuk ganska
länge men jag hoppas att som-
maren kommer och läker allt som
sårar. Det gläder mig mycket
att se dina rader skriv mera
ty det är mig mycket glädjande
att se och höra något från dig
ty det har varit värkligen långsamt
sedan du reste härifrån och den
dagen du reste härifrån glömmes
aldrig av mig, men om jag aldrig
mera ser dig här på denna jord
hoppas jag att vi en gång få
mötas där hemma där inga
sorger mer finnas Gud hjälpe
oss att eftersträva detta lyck
liga [?]
Will även nämna att Lovisa
Har fått [lejja?] sig en dräng
son till Näslund i Borga

Hans namn är Gabriel
han är en duktig arbetare
men farlig drinkare, Hon
hälsar hjärtligt till dig
hon saknar nog dig även hon
kan jag tro.
Snart stundar det vår och som
mar flottningen har redan be-
gynt men mötas av ogynsamt
väder här i Kultsjön din broder
Jonas är även här detta arbete
Jämte många andra.
Jag skrev ett brev till dig och
adresserade det enligt den adress
du uppgivet men kanske du
fåt det om hand eller hur låt
mig höra Tusen tack för den
impertinent vackra blomman
du sände mig från Bergen.
Angående vårens ankomst ser det

ej något lovande ut April
månaden kom med regn och
vackert väder Maj däremot
mycket kallt förra natten
snöade det mycket så att snön
ligger ännu kvar på vissa ställen
så nog tänker jag det är gan-
ska stor skillnad där i den vida
västern Pappa funderar nog på
att resa till Amerika Tomas
Fjällström vill nu köpa vårt
hemman så jag tror nog det
blir affärer Låt mig höra hur
Erik P. har det. Träffas du
Elias så hälsa till honom
från oss här i Sveden,
Livets goda änglar följa på din
stig hvarhälst du går Och må
glädjens rosor hölje dina dina stigar
dina spår Och vad dagar dig än giver
vilken fröjd den dig beskär all din
lycka det förbliver vännens högsta
önskan är

(skrivet uppochner på första sidan)

Jag måste draga mig
till slutet med en
kär och innerlig
hälsning från
din ringa väninna
Ester

Du är rosen och jag är
törnet. glöm ej vännen
som skrev i
hörnet

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]