« tillbaka till amerikabrev

Saxnäs den 28 jan 1910

Käre älskade Syster
Frid och glädje vare med dig!
Få nu senda dig en hjär
tlig tack för den gåfva
som jag i afton har mo
ttagitt af Oskar Andersson
jag har och fott Blusen
Och den är till min stora
Belåtenhet du skall ha
så mycken tack för ditt
arbete. lösen på den
kostade 1.65 med frakt.
jag skall nu senda dig
en liten fågel antagligen
en maka till din förra
få se om du få några
kycklingar af dem.. jag
skall väl senda dig någon
slant när jag kommer
fjärran till. det vet
jag att det gå bettre
att få sig pengar der

då man få dem vexlatt
i svenskt mynt. Om
jag har en dag penning
på 3 dollar Och sender
dig dem så får du 11.
kronor & 25 öre enlikt
nu gällande vexel. men
Om jag är här Och har
en dag penning på 3.
kronor Och sender dig
dem så har du endast
3 kronor du få vexla
dem hur du vill. så det
Är en ganska stor skil-
nad i den saken. jag
har Ock bestellt plats
på ångaren för Oss.
Och jag skall vara
I Trondhjem den 9 mars
men jag har ej fått
någott medelande än
från Agenten, Och så

har invandrings la-
gen blifvitt ändratt nu
skall man hafva 95 kro
då man kommer till
Landstigningsplatsen
Och för var det 38 kronor
jag skall väl senda
dig någott bref på min
resa som du kan få
roa dig någon stund
för att läsa Och höra
hur resan går. jag har
fått bref af vår kusin
Daggmar, Och dem lefver
ju bra där borta.
Det hade ej godtt med
all trå i blusen det
var kvar 100-gram Och
nu skall jag göra ett
strump par af det.

Hjärtlig tack för brefvett
Och songen som jag
fick af dig. jag har
läst den utantill. jag
må ganska godtt Och
tenker att du äfven må
bra fast det kan
vara så där ibland.
många varma lycköns
kningar sender med
detta lilla blad till dig
min lilla Karolina. dig
önskas själafrid Och
ro i denna värd så mö-
rk och arm.
Hälsningar till eder
alla så många ni vill mo-
ttaga, Broderligen.
Johan Persson

(skrivet på kanten av brevsidorna)

jag ska väl skrifva någon fler gong
lef så godt min för tjusande Syster!

Tycker mamman det är svårt att jag
reser! låt mig höra! men jag kommer nog igen.

Hälsa jakob, jaghar mottagitt 3 kronor med post(?)
af honom. säg äfven att han skall köpa rock
och byxor af mig till ett billikt pris, det kan

ju vara bettre han köper än att jag skall
sälja till någon annan till under pris.