« tillbaka till arkivet

Avskrift av dokument från 1799 angående nybygge i Nästansjö
(baksidan av dokumentet har ej kunnat uttydas)


Som jag undertecknad med mogett
betänkande bortt lämnatt min äga-
nde rätt på ……..(?) krononybygget i Näs-
tansjön svarande emot en fiärde-
del i byn till min broder Nils Nilsson
Erik Nilsson samt svågger Pehr Pher-
son en summa penningar be-
stående af tri tusenende dahler
riks jäls myntt heller ett hundr-
rade sextio sex riks daler 32 skilling
hvilka penningar de med första
under tio år skola betalas så-
framtt de icke för på fordas
jämte dessa penningar skola de
efterlåta dett besvär som de
haft för min akreatur och är
i denna winter hafva skola an-
gående skötslen hvilkett med
namn och bomärken i wittnenns
närvaro intygas af Wålgsjön
den 30 oktober 1799 Nästansjön

Vittnen

Anders Andersson

Laxbäcken
Anders Andersson
Våjmsjön
Olof Olofson

Ö a: oläsliga eller svårtydda ord markeras med [?]