« tillbaka till arkivet

Aktiebrev från norska gruvbolag

I museets samlingar finns ett antal aktiebrev från olika gruvbolag i Hattfjelldal och Vefsn i Norge. Det var 1876 som man fann silverförande blyglans i Svenningsåsen i Vefsn härad, nu  Grane kommun. Upptäckten skapade en spekulationsfeber i Nordnorge i slutet av 1800-talet som ledde till att ett 40-tal gruvbolag bildades. Drygt 30 av dessa sålde aktier (eller andelsrättigheter) i påträffade malmförekomster. Några av aktierna hamnade till och med här i Vilhelmina. Av de inmutade områdena visade sig emellertid endast två innehålla tillräckligt med silver för att det skulle vara lönt att påbörja gruvbrytning.

(Uppgifter lämnade av Thor Helge Eidsaune, Rana Museum).